A A A

W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 8 grudnia 2020 r. dotyczące odbiorników - w szczególności telewizorów - posiadających funkcję podłączenia do internetu, oraz HbbTV).

Poniżej treść rozporządzenia.

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych (Dz. U. poz. 2125 i 2336 oraz z 2020 r. poz. 1446) pkt 14 załącznika do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:
„14. Telewizja hybrydowa (HbbTV)
Jeżeli odbiornik cyfrowy posiada możliwość podłączenia do Internetu, to umożliwia wykorzystywanie HbbTV co najmniej w wersji 2.0.1 zgodnie ze specyfikacją techniczną ETSI TS 102 796 [18]. HbbTV jest aktywna domyślnie w momencie zakupu odbiornika cyfrowego. Wymagane jest, aby użytkownik mógł łatwo włączać i wyłączać HbbTV.
Odbiornik cyfrowy umożliwiający wykorzystanie HbbTV poprawnie odbiera i wykonuje aplikacje programowe
(w ramach API) zgodne z HbbTV według specyfikacji technicznej ETSI TS 102 796 [18].”.
§ 2. Wymagania, o których mowa w § 1, stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

Powyższe rozporządzenie, a także inne ważne akty prawne znajdziesz na stronie Dokumenty.

 

 

© dvbt2wpolsce.pl  2019-2022

 
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok