Ułatwienia dostępu

W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 8 grudnia 2020 r. dotyczące odbiorników - w szczególności telewizorów - posiadających funkcję podłączenia do internetu, oraz HbbTV).

Poniżej treść rozporządzenia.

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych (Dz. U. poz. 2125 i 2336 oraz z 2020 r. poz. 1446) pkt 14 załącznika do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:
„14. Telewizja hybrydowa (HbbTV)
Jeżeli odbiornik cyfrowy posiada możliwość podłączenia do Internetu, to umożliwia wykorzystywanie HbbTV co najmniej w wersji 2.0.1 zgodnie ze specyfikacją techniczną ETSI TS 102 796 [18]. HbbTV jest aktywna domyślnie w momencie zakupu odbiornika cyfrowego. Wymagane jest, aby użytkownik mógł łatwo włączać i wyłączać HbbTV.
Odbiornik cyfrowy umożliwiający wykorzystanie HbbTV poprawnie odbiera i wykonuje aplikacje programowe
(w ramach API) zgodne z HbbTV według specyfikacji technicznej ETSI TS 102 796 [18].”.
§ 2. Wymagania, o których mowa w § 1, stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

Powyższe rozporządzenie, a także inne ważne akty prawne znajdziesz na stronie Dokumenty.

 

 

Infolinia TV cyfrowej

EmiTel
12 627 32 80

Telewizja Polska
22 711 77 77

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.