Ułatwienia dostępu

W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 8 grudnia 2020 r. dotyczące odbiorników - w szczególności telewizorów - posiadających funkcję podłączenia do internetu, oraz HbbTV).

Poniżej treść rozporządzenia.

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych (Dz. U. poz. 2125 i 2336 oraz z 2020 r. poz. 1446) pkt 14 załącznika do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:
„14. Telewizja hybrydowa (HbbTV)
Jeżeli odbiornik cyfrowy posiada możliwość podłączenia do Internetu, to umożliwia wykorzystywanie HbbTV co najmniej w wersji 2.0.1 zgodnie ze specyfikacją techniczną ETSI TS 102 796 [18]. HbbTV jest aktywna domyślnie w momencie zakupu odbiornika cyfrowego. Wymagane jest, aby użytkownik mógł łatwo włączać i wyłączać HbbTV.
Odbiornik cyfrowy umożliwiający wykorzystanie HbbTV poprawnie odbiera i wykonuje aplikacje programowe
(w ramach API) zgodne z HbbTV według specyfikacji technicznej ETSI TS 102 796 [18].”.
§ 2. Wymagania, o których mowa w § 1, stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

Powyższe rozporządzenie, a także inne ważne akty prawne znajdziesz na stronie Dokumenty.

 

 

Infolinia TV cyfrowej

 

Telewizja Polska
Tel: 22 26 29 888

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.