Ułatwienia dostępu

Na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej pojawiła się informacja o planowanej zmianie decyzji rezerwacyjnej dla Telewizji Polskiej - pojawiła się możliwość nadawania multipleksu trzeciego w dowolnym standardzie (DVB-T lub DVB-T2) do 31 grudnia 2023 roku.

Komunikat ze strony uke.gov.pl

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zwrócił się pismem do Prezesa UKE o zmianę rezerwacji częstotliwości dokonanych na rzecz Telewizji Polskiej S.A., przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w MUX-3, wskazanej w decyzji rezerwacyjnej nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r. tak, aby sygnał tego multipleksu mógł być nieprzerwanie transmitowany w standardzie DVB-T lub standardzie DVB-T2 według wyboru dysponenta rezerwacji częstotliwości, także po 29 czerwca 2022 r. aż do dnia 31 grudnia 2023 r., po której to dacie nadawanie na tym multipleksie będzie realizowane w standardzie DVB-T2.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał się na art. 123 ust. 1 pkt. 3 Prawa telekomunikacyjnego, który mówi, że „Rezerwacja częstotliwości może zostać zmieniona lub cofnięta, w drodze decyzji Prezesa UKE, w przypadku: 3) wystąpienia okoliczności prowadzących do zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Ma to związek ze zbrojną napaścią Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy oraz eskalacją działań dezinformacyjnych o zasięgu międzynarodowym, niosących zagrożenia dla obronności i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także mając na uwadze istotną rolę telewizji publicznej w ochronie polskiej racji stanu, komunikowania stanowiska naczelnych organów państwa oraz funkcjonowaniu Regionalnego Systemu Ostrzegania. RSO realizuje Telewizja Polska S.A. we współpracy z MSWiA, a jego zasięg działania jest wprost powiązany z zasięgiem MUX-3.

W związku z tym pismem, podjęte zostaną następujące kroki przez Prezesa UKE:

  1. 22 marca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany w/w decyzji rezerwacyjnej. Jej treść została uzgodniona z Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Telewizja Polska S.A. nie wniosła uwag.
  2. 24 marca 2022 r. wydana została nowa decyzja rezerwacyjna, która umożliwia korzystanie ze standardu DVB-T lub DVB-T2 dla MUX-3 do 29 czerwca 2022 r.
  3. Na wniosek Telewizji Polskiej S.A., do 27 marca 2022 r. wydane zostaną nowe pozwolenia radiowe, pozwalające na kontynuowanie nadawania w standardzie DVB-T na MUX-3.
  4. W kwietniu zostanie wszczęte postępowanie dotyczące zmiany Planu Zagospodarowania Częstotliwości w zakresie umożliwiającym nadawanie MUX3 w standardzie DVB-T lub DVB-T2 do 31 grudnia 2023 roku. Plan zostanie poddany 30-dniowym konsultacjom społecznym.
  5. Wszczęte zostanie postępowanie ws. zmiany decyzji rezerwacyjnej z punktu 2. Jej treść zostanie uzgodniona z Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nowa decyzja będzie umożliwiała korzystanie ze standardu DVB-T dla MUX-3 do 31 grudnia 2023 r.

Wszystkie te kroki nie obejmują jakichkolwiek zmian programowych na MUX-3, zapewnią także zgodne z planem uwolnienie pasma 700 MHz do 30 czerwca 2022 r. na potrzeby ogólnokrajowej sieci mobilnej. Telewizja Polska będzie mogła zmienić standard nadawania MUX-3 z DVB-T na DVB-T2 w dowolnie wybranym przez siebie terminie do 31 grudnia 2023 r., po wcześniejszym uzyskaniu nowych pozwoleń radiowych.


Co to oznacza dla przeciętnego odbiorcy?

Zmiana decyzji rezerwacyjnej dopuszcza możliwość emisji multipleksu 3 w dotychczasowym standardzie DVB-T/H.264. Telewizja Polska uzyska prawo do zmiany emisji na DVB-T2 w osobnym terminie - niezależnie od dotychczasowych planów zmian. Poprzedzone zostanie to konsultacjami społecznymi, które mogą wpłynąć na ostateczną decyzję. Na ten moment możliwa jest emisja w standardzie DVB-T do 29 czerwca 2022 roku.
Przy takim scenariuszu, odbiorcy ze starszym sprzętem nie stracą w takim przypadku odbioru sześciu programów Telewizji Polskiej po przejściu na DVB-T2/HEVC - TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info, TVP Sport i TVP Historia. Ustawodawcy powołują się w tym przypadku na konieczność zapewnienia jak najszerszego dostępu do informacji, w związku z sytuacją wojenną na terenie Ukrainy. Mimo wszystko, takie działanie wydaje się być dość zaskakujące.

Z komunikatu wynika, że nie dojdzie do zmian programowych. Jednak konieczne jest wykonanie refarmingu (opuszczenie częstotliwości powyżej 690 MHz) - tak więc zmienią się częstotliwości MUX-3 tam, gdzie wstępnie to zaplanowano. Dotyczy to obszarów: Białystok (k. 22 -> 35), Dęblin (k. 42 -> 40), Giżycko (k. 50 -> 48), Łódź (k. 43 -> 26), Olsztyn (k. 26 -> 23), Siedlce (k. 56 -> 31 i k. 52 -> k. 33), Suwałki (k. 58 -> 29). W takim przypadku dojdzie też do pojedynczych zmian na obiektach nadawczych: np. Katowice (k. 34 -> 22; doświetlenie TVP3 Kraków), Nowy Tomyśl (k. 27 -> 31).

Przy okazji zmian w nadawaniu, MUX3 jest uruchamiany z nowych obiektów oraz zostaje zwiększona moc niektórych dotychczasowych - jednak to wszystko dalej w standardzie DVB-T.

Aktualizacja 25.03.2022 r.
Dodano zmienioną decyzję rezerwacyjną - do odnalezienia tutaj (plik PDF).

Pojawiła się również informacja o uzupełnieniu testowego multipleksu DVB-T2/HEVC o kanały: TVP1 HD HEVC, TVP2 HD HEVC oraz TVP Info HD HEVC. <- wiadomość ta została usunięta ze strony, a zatem plany uległy zmianie. Testowy multipleks TVP DVB-T2/HEVC w przełączonych regionach nadaje bez jakichkolwiek zmian programowych.

Aktualizacja 08.06.2022 r.
8 czerwca opublikowano w Dzienniku Urzędowym zarządzenie Prezesa UKE o zmianie planu zagospodarowania częstotliwości - zakres 470-790 MHz. W tym zarządzeniu zawarto informację o pozostawieniu MUX-3 w starym standardzie DVB-T/AVC (H.264) maksymalnie do 31 grudnia 2023 roku.


 

 

 

Infolinia TV cyfrowej

EmiTel
12 627 32 80

Telewizja Polska
22 711 77 77

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.