Ułatwienia dostępu

Na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej pojawiła się informacja o planowanej zmianie decyzji rezerwacyjnej dla Telewizji Polskiej - pojawiła się możliwość nadawania multipleksu trzeciego w dowolnym standardzie (DVB-T lub DVB-T2) do 31 grudnia 2023 roku.

Komunikat ze strony uke.gov.pl

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zwrócił się pismem do Prezesa UKE o zmianę rezerwacji częstotliwości dokonanych na rzecz Telewizji Polskiej S.A., przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w MUX-3, wskazanej w decyzji rezerwacyjnej nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r. tak, aby sygnał tego multipleksu mógł być nieprzerwanie transmitowany w standardzie DVB-T lub standardzie DVB-T2 według wyboru dysponenta rezerwacji częstotliwości, także po 29 czerwca 2022 r. aż do dnia 31 grudnia 2023 r., po której to dacie nadawanie na tym multipleksie będzie realizowane w standardzie DVB-T2.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał się na art. 123 ust. 1 pkt. 3 Prawa telekomunikacyjnego, który mówi, że „Rezerwacja częstotliwości może zostać zmieniona lub cofnięta, w drodze decyzji Prezesa UKE, w przypadku: 3) wystąpienia okoliczności prowadzących do zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Ma to związek ze zbrojną napaścią Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy oraz eskalacją działań dezinformacyjnych o zasięgu międzynarodowym, niosących zagrożenia dla obronności i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także mając na uwadze istotną rolę telewizji publicznej w ochronie polskiej racji stanu, komunikowania stanowiska naczelnych organów państwa oraz funkcjonowaniu Regionalnego Systemu Ostrzegania. RSO realizuje Telewizja Polska S.A. we współpracy z MSWiA, a jego zasięg działania jest wprost powiązany z zasięgiem MUX-3.

W związku z tym pismem, podjęte zostaną następujące kroki przez Prezesa UKE:

  1. 22 marca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany w/w decyzji rezerwacyjnej. Jej treść została uzgodniona z Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Telewizja Polska S.A. nie wniosła uwag.
  2. 24 marca 2022 r. wydana została nowa decyzja rezerwacyjna, która umożliwia korzystanie ze standardu DVB-T lub DVB-T2 dla MUX-3 do 29 czerwca 2022 r.
  3. Na wniosek Telewizji Polskiej S.A., do 27 marca 2022 r. wydane zostaną nowe pozwolenia radiowe, pozwalające na kontynuowanie nadawania w standardzie DVB-T na MUX-3.
  4. W kwietniu zostanie wszczęte postępowanie dotyczące zmiany Planu Zagospodarowania Częstotliwości w zakresie umożliwiającym nadawanie MUX3 w standardzie DVB-T lub DVB-T2 do 31 grudnia 2023 roku. Plan zostanie poddany 30-dniowym konsultacjom społecznym.
  5. Wszczęte zostanie postępowanie ws. zmiany decyzji rezerwacyjnej z punktu 2. Jej treść zostanie uzgodniona z Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nowa decyzja będzie umożliwiała korzystanie ze standardu DVB-T dla MUX-3 do 31 grudnia 2023 r.

Wszystkie te kroki nie obejmują jakichkolwiek zmian programowych na MUX-3, zapewnią także zgodne z planem uwolnienie pasma 700 MHz do 30 czerwca 2022 r. na potrzeby ogólnokrajowej sieci mobilnej. Telewizja Polska będzie mogła zmienić standard nadawania MUX-3 z DVB-T na DVB-T2 w dowolnie wybranym przez siebie terminie do 31 grudnia 2023 r., po wcześniejszym uzyskaniu nowych pozwoleń radiowych.


Co to oznacza dla przeciętnego odbiorcy?

Zmiana decyzji rezerwacyjnej dopuszcza możliwość emisji multipleksu 3 w dotychczasowym standardzie DVB-T/H.264. Telewizja Polska uzyska prawo do zmiany emisji na DVB-T2 w osobnym terminie - niezależnie od dotychczasowych planów zmian. Poprzedzone zostanie to konsultacjami społecznymi, które mogą wpłynąć na ostateczną decyzję. Na ten moment możliwa jest emisja w standardzie DVB-T do 29 czerwca 2022 roku.
Przy takim scenariuszu, odbiorcy ze starszym sprzętem nie stracą w takim przypadku odbioru sześciu programów Telewizji Polskiej po przejściu na DVB-T2/HEVC - TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info, TVP Sport i TVP Historia. Ustawodawcy powołują się w tym przypadku na konieczność zapewnienia jak najszerszego dostępu do informacji, w związku z sytuacją wojenną na terenie Ukrainy. Mimo wszystko, takie działanie wydaje się być dość zaskakujące.

Z komunikatu wynika, że nie dojdzie do zmian programowych. Jednak konieczne jest wykonanie refarmingu (opuszczenie częstotliwości powyżej 690 MHz) - tak więc zmienią się częstotliwości MUX-3 tam, gdzie wstępnie to zaplanowano. Dotyczy to obszarów: Białystok (k. 22 -> 35), Dęblin (k. 42 -> 40), Giżycko (k. 50 -> 48), Łódź (k. 43 -> 26), Olsztyn (k. 26 -> 23), Siedlce (k. 56 -> 31 i k. 52 -> k. 33), Suwałki (k. 58 -> 29). W takim przypadku dojdzie też do pojedynczych zmian na obiektach nadawczych: np. Katowice (k. 34 -> 22; doświetlenie TVP3 Kraków), Nowy Tomyśl (k. 27 -> 31).

Przy okazji zmian w nadawaniu, MUX3 jest uruchamiany z nowych obiektów oraz zostaje zwiększona moc niektórych dotychczasowych - jednak to wszystko dalej w standardzie DVB-T.

Aktualizacja 25.03.2022 r.
Dodano zmienioną decyzję rezerwacyjną - do odnalezienia tutaj (plik PDF).

Pojawiła się również informacja o uzupełnieniu testowego multipleksu DVB-T2/HEVC o kanały: TVP1 HD HEVC, TVP2 HD HEVC oraz TVP Info HD HEVC. <- wiadomość ta została usunięta ze strony, a zatem plany uległy zmianie. Testowy multipleks TVP DVB-T2/HEVC w przełączonych regionach nadaje bez jakichkolwiek zmian programowych.

Aktualizacja 08.06.2022 r.
8 czerwca opublikowano w Dzienniku Urzędowym zarządzenie Prezesa UKE o zmianie planu zagospodarowania częstotliwości - zakres 470-790 MHz. W tym zarządzeniu zawarto informację o pozostawieniu MUX-3 w starym standardzie DVB-T/AVC (H.264) maksymalnie do 31 grudnia 2023 roku.


 

 

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.