Ułatwienia dostępu

Na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zmienioną decyzję rezerwacyjną dla multipleksu 6 Telewizji Polskiej (od lutego nadawany w formie regularnej). Najważniejszy punkt to możliwość emisji 9 programów (zamiast 8).

Zmiana ta umożliwia w sposób legalny emisję 9 kanałów na multipleksie - pierwotnie w decyzji rezerwacyjnej (obowiązującej od 1 lutego br.) widniał zapis o 8 programach telewizyjnych. Z tego też powodu w marcu br. multipleks opuścił kanał TVP World (obecnie dostępny jako serwis HbbTV - plansza w MUX-3).

Techniczna możliwość nadawania 9 kanałów wynika z nieco innych parametrów nadawania - uzyskano tym dodatkową pojemność, jednak do poprawnego odbioru wymagany jest nieco lepszy sygnał niż dla MUX-1 czy MUX-2. Różnice w odbiorze mogą być zauważalne przede wszystkim na granicy zasięgu i instalacjach antenowych o niskiej sprawności.

Całość zmian opisanych w decyzji prezesa UKE:

1. zmieniam w części Rezerwację poprzez nadanie:
1) pkt. 7 sentencji Rezerwacji następującego brzmienia:

„7. W multipleksie szóstym (zwanym dalej „MUX6”) może być umieszczonych jednocześnie nie więcej niż 9 programów telewizyjnych, określonych w karcie powinności Spółki, o której mowa w art. 21a urtv. Programy, o których mowa powyżej, nie mogą być rozpowszechniane lub rozprowadzane w żadnym z ogólnopolskich multipleksów naziemnych MUX1-MUX8 w okresie dłuższym niż 30 dni od dnia rozpoczęcia rozpowszechniania tych programów w MUX6”;

2) pkt 8 sentencji Rezerwacji następującego brzmienia:
„8. Programy w MUX6 będą uporządkowane w sposób określony przez Telewizję Polską S.A., zgodnie z numeracją LCN, o której mowa w pkt 2.2.6 Załącznika nr 1 do Rezerwacji”;

3) pkt 2.2.9 Załącznika nr 1 do Rezerwacji następującego brzmienia:
„2.2.9 Średnia przepływność strumienia danych przypadającego na jeden program telewizyjny – co najmniej 1/9 przepływności całkowitego strumienia danych multipleksu”;

2. w pozostałym zakresie Rezerwacja pozostaje bez zmian.

Warto dodać, że to nie koniec zmian dla Telewizji Polskiej w naziemnej telewizji cyfrowej - jeszcze w tym roku TVP ABC opuści multipleks 1 (i tym samym przejdzie do MUX-3 lub MUX-6), a w jego miejsce na MUX-1 pojawi się nowy program (ogłoszenie KRRiT czeka na publikację). Ponadto multipleks 3 może nadawać w starym standardzie DVB-T/MPEG-4 do końca bieżącego roku - a od 1 stycznia 2024 r. wyłącznie w DVB-T2.

Dodatkowy multipleks (w standardzie DVB-T2/HEVC) dla Telewizji Polskiej jest nadawany od września 2020 roku - najpierw w formie testowej w kilku lokalizacjach, od wiosny 2021 r. dostępny na ok. 90% powierzchni kraju, a od lutego br. - nadawany w formie regularnej.

Źródło: UKE

Infolinia TV cyfrowej

 

Telewizja Polska
Tel: 22 26 29 888

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.